PREFA Nový Bydžov


Římsový lícní prefabrikát


Přímý

Výrobní rozměry v podélném směru lze měnit dle prání zákazníka od 1000 do 1990 mm.
Polohy ozubu pro ztracené bednění jsou proměnné podle konkrétní římsy. Stupeň vlivu prostředí XF4.
Možnost provedení hladké pohledové plochy prefabrikátu.

Charakteristika
TYP
ROZMĚRY BETON HMOTNOST
H
L
T
Druh
Objem
m
m
m
tř.
m3
t
A
0,50 1,99 0,12 C 30/37 0,12 0,31
B
0,60 0,14 0,37
C 0,70 0,17 0,43


Římsový prefabrikát

Lomený

Základní délka 1990 mm. Doplňkové kusy lze po konzultaci zhotovit v rozpětí od 1000 mm do 1990 mm.
Stupeň vlivu prostředí XF4, třída betonu C 30/37
Rozměry L1, L2 a L3 jsou závislé na výšce nosné kontrukce


Prefa Nový Bydžov

prefa
Protihluková stěna
Mostovka

produkty prefa

Kontaktujte nás

PREFA Nový Bydžov
1. máje 198
504 01 Nový Bydžov

T/ +420 495 846 104

M/ +420 604 645 313

E/