PREFA Nový Bydžov


Protihlukové stěny M-S

Protihlukovou stěnu M-S tvoří tyto základní prvky:

-          Železobetonový/ ocelový sloupek

-          Železobetonová deska tl. 130 mm s dřevocementovými dílci MFC Akustik 010

-          Soklový panel

-          Základy jsou tvořeny vrtanými pilotami a sloupky, nebo sloupky osazenými v základových patkách, spojených navzájem základovým pasem.

Nosné sloupky:

-          Železobetonový sloupek typu H

-          Ocelový sloupek HEA, HEB

Maximální výška sloupků je 5000 mm.

Do vodorovné spáry se vkládá plastový pásek 70/15 mm.

Modulová vzdálenost sloupků je 4000 mm.

Velikost a sílu jednotlivých sloupků určí projektant podle požadavku pevnosti v souladu s ČSN EN.

Soklové panely:

Železobetonový panel délky až 3960 mm, tloušťky 130 nebo 160 mm a výšky do 1500 mm.

Panely:

Tvoří je nosná železobetonová deska z betonu C 30/37, XF4 na rubové straně a na straně zdroje hluku ze zvukové absorpční vrtsy vyskládané z dřevocementových tvárnic MFC Akustik 010 o rozměru 500 x 250 mm.

Z hlediska zvukové pohltivosti jsou zařazeny do kategorie A3 (DLα= 10 dB).

Stěny vyhovují ustanovení ČSN EN 1794-1 a 2 pro zatížení.

Uložení protihlukové stěny
uložení protihlukové stěny
Uložení protihlukové stěny

Fotogalerie

Protihluková stěna

Protihluková stěna

Protihluková stěna

Protihluková stěna


Prefa Nový Bydžov

prefa
Protihluková stěna
Mostovka

produkty prefa

Kontaktujte nás

PREFA Nový Bydžov
1. máje 198
504 01 Nový Bydžov

T/ +420 495 846 104

M/ +420 604 645 313

E/