PREFA Nový Bydžov


Opěrné stěny


Typ U1, U2, U3
TYP
ROZMĚRY BETON HMOTNOST
A
B
C D Druh
Objem
m m m m . m3 t
U1 1,21 1,50 2,95 0,17 C 30/37 1,95 4,88
U2 0,91 1,81 1,88 4,70
U3 0,76 0,91 0,85 2,13

Stupeň vlivu prostředí XF4

Opěrná stěna U1 Opěrná stěna U2
Opěrná stěna U3

Protihlukové a opěrné zdi vystavené přímému působení vody a rozmrazovacích látek

Opěrná stěna
SESTAVA OPĚRNÉ STĚNY TYPU A
POPIS DÍLCE
ROZMĚRY BETON
HMOTNOST
Délka Výška Tloušťka Třída Objem
m
m
m m3
t
Opěra
2,30 4,81 0,24

C 30/37

C 35/45

0,773 1,930
Horní deska
2,98 1,90 0,14 0,793 1,980
Spodní deska
2,98 2,30 0,14 1,000 2,500
Základ opěry 3,58 1,20 1,20 0,886 2,215

Stupeň vlivu prostředí XA3, XC4

Opěrná stěna

Sestava opěrné stěny typu A se používá pro stavbu průjezdných siláží, polních hnojišť a jiné. S dílci se manipuluje za závěsná oka. Při manipulaci s opěrou se používá otvor v těžišti.

Fotogalerie

opěrné stěny

opěrné stěny

opěrné stěny


Prefa Nový Bydžov

prefa
Protihluková stěna
Mostovka

produkty prefa

Kontaktujte nás

PREFA Nový Bydžov
1. máje 198
504 01 Nový Bydžov

T/ +420 495 846 104

M/ +420 604 645 313

E/