PREFA Nový Bydžov


VSTI nosníky

Slouží jako nosníky pro mosty, lávky, podchody. Dále pak pro zastropení garáží, vestibulů, skladů, parkovišť a jiné...

GREFA

Rozpětí

 • Základní typizační délky 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 34m.
 • Nosníky je možni vyrábět v jakékoliv délce podle přání zákazníka od 9 m do 34 m

Uložení

 • Samostatné- pryžová ložiska 90° - 45°.

Uspořádání

 • Šikmost nosné konstrukce do 45°, možnost vějířovitého uspořádání VSTI nosníků, možnost oddálení nosníků od sebe s mezerou do 600 mm.
 • Konstrukční výška: 0,4 – 1,4 m.

Beton

 • C 45/55 pro stupeň vlivu prostředí XF2- nosník.
 • C 25/30 pro stupeň vlivu prostředí XF1- deska.
 • Krytí betonové výztuže 45 mm.

Betonářská výztuž

 • B 500

Předpínací výztuž

 • Sedmidrátové pramence Fe- 7S- 1860- Ø 15,7 MPa
 • U některých lan je předpínací výztuž v koncové části dle projektu separována.

Spřažující deska

 • Zajišťují příčný roznos pohyblivého zatížení.
 • Plní funkci vyrovnávací desky.
 • Kotvení říms do spřažené desky je volitelné podle projektové dokumentace
 • Umožňuje kvalitní položení celoplošné izolace.

Římsy

 • Monolitické, prefabrikované, kotvené do spřažené desky.

Bednící desky

 • Prefabrikované dle projektu

Charakteristiky nosníku VSTI 2000

OZNAČENÍ NOSNÍKU

ROZMĚRY HMOTNOST
Délka
Šířka Výška
m m m t
VSTI 2000- 9/ 0,4
8,96 0,4 0,67 3,87
VSTI 2000- 12/ 0,5
11,96 0,5 5,72
VSTI 2000- 15/ 0,7
14,96 0,7 8,58
VSTI 2000- 18/ 0,8
17,96 0,8 11,17
VSTI 2000- 21/ 0,9
20,96 0,9 14,04
VSTI 2000- 24/ 1,0
23,96 1,0 17,22
VSTI 2000- 27/ 1,1
26,96 1,1 20,67
VSTI 2000- 30/ 1,2
29,96 1,2 24,39
VSTI 2000- 32/ 1,3
31,96 1,3 27,58
VSTI 2000- 34/ 1,4 33,96 1,4 30,88

Fotogalerie VSTI

VSTI

VSTI

VSTI

VSTI

VSTI

VSTI


Prefa Nový Bydžov

prefa
Protihluková stěna
Mostovka

produkty prefa

Kontaktujte nás

PREFA Nový Bydžov
1. máje 198
504 01 Nový Bydžov

T/ +420 495 846 104

M/ +420 604 645 313

E/