PREFA Nový Bydžov


Prefabrikáty

Dělící stěny GREFA, GREFA-L

Dělící stěny skládek, siláží, polních hnojišť ...

VSTI nosníky

Nosníky pro silniční, dálniční a železniční mosty, lávky pro pěší, podchody..

Římsový lícní prefabrikát

Použití na mostních konstrukcích, opěrných stěnách ...

Římsová tvárnice svodidlová

Slouží pro vytvoření krajové úpravy mostu bez chodníku

Římsová tvárnice zábradelní

Slouží pro krajové úpravy mostu s chodníkem

Opěrné stěny

Opěrné stěny typu U1, U2, U3
Opěrné stěny typu A

Rámové propustky

Pro silniční mostky a propustky, podchody, kolektory apod..

Betonová zábrana

Železobetonové dělící prvky tvaru obráceného písmene Y

Protihlukové stěny M-S

Dřevocementové dílce MORFICO Akustik 010

Protihlukové stěny Velox

Štěpkocementové desky VELOX se zvukově pohltivou povrchovou strukturou.


Prefa Nový Bydžov

prefa
Protihluková stěna
Mostovka

produkty prefa

Kontaktujte nás

PREFA Nový Bydžov
1. máje 198
504 01 Nový Bydžov

T/ +420 495 846 104

M/ +420 604 645 313

E/